Ugrás a publikus portálra
Gyakran ismételt kérdések
Kapcsolatfelvétel
Útmutató
Fogalomtár
Munkaszerződés módosításaNyomtatás
Mt. IX. fejezet

1. Munkáltatóm módosítani akarja a munkaszerződésemet. Köteles vagyok elfogadni a módosítást?

Az Mt. kimondja, hogy a munkaszerződést a felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. A munkáltató egyoldalú jognyilatkozattal nem módosítathatja a munkaszerződést, kivéve, ha a törvény lehetőséget ad rá. Ilyen kivételes rendelkezés az Mt. 53.§-a szerinti, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, és az 56.§ szerint alkalmazható hátrányos jogkövetkezmény. A munkaszerződés rendelkezéseinek módosításához minden más esetben a felek közös megegyezése szükséges.

 

2. Írásba kell foglalni a munkaszerződés módosítását?

Az Mt. rendelkezései alapján a munkaszerződés módosítására, a megkötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Ennek értelmében, a munkaszerződés módosítása írásban érvényes. Az írásbeliség elmulasztásából eredő érvénytelenségre csak a munkavállaló, és ő is csak a módosítást követő harminc napon belül hivatkozhat.

 

3. Felmondhat-e a munkáltatóm, ha nem fogadom el a szerződésmódosításra tett ajánlatát?

Amennyiben a munkáltató a munkaszerződés módosítására ajánlatot tett, az csak a munkavállaló jóváhagyásával válhat érvényessé. Az, hogy a munkavállaló nem fogadja el a szerződésmódosítására tett ajánlatot, nem lehet kizárólagos oka a felmondásnak. Jogszerű a felmondás, ha a felmondás oka a munkáltató működésével, munkavállaló magatartásával összefüggő ok. A módosítási ajánlat elutasítása tehát nem megfelelő felmondási ok, ha a munkáltató ezzel indokolná a felmondást, a munkaviszony megszüntetése jogellenes lenne. Ugyanakkor a felmondást megalapozhatja az a körülmény, amelyre tekintettel a munkáltató a munkaszerződés módosítását kezdeményezte, például, hogy a munkavállaló által betöltött korábbi munkakör megszűnt.

 

4. GYES-en vagyok jelenleg, szeretnék visszamenni munkahelyemre, hallottam a részmunkaidő kedvezményről. Köteles a munkáltató beleegyezni?

Igen. Az Mt. rendelkezései alapján, a munkavállaló kérésére, a munkáltató köteles a munkaszerződést a teljes munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. Ezt a munkavállaló gyermeke 3 éves koráig kérheti.

 

5. Munkáltatóm más munkahelyen szeretne dolgoztatni. Az ilyen, szerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz módosítani kell a munkaszerződést?

Nem eredményezi a munkaszerződés módosulását, ha a munkáltató egyoldalú utasítással a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatást rendel el.   A munkáltató utasítása kizárólag ideiglenes jelleggel változtathat a munkaszerződésben meghatározott feltételeken. A munkáltató utasítása csak eltérő munkahelyen vagy eltérő munkakörben való munkavégzésre vonatkozhat.

 

6. Módosítani kell az új Mt. hatálybalépése miatt a meglévő munkaszerződéseket?

A 2012. július 1-je előtt kötött munkaszerződések kötelező módosítására az új Mt. nem ad utasítást. A későbbi viták elkerülése miatt, ugyanakkor ajánlott mindkét fél érdekében a munkaszerződéseket felülvizsgálni, az új Mt. és az Mt-t hatályba léptető, 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) rendelkezéseivel összhangban, és szükség esetén az új szabályoknak megfelelően módosítani a szerződést, azonban ennek megtétele nem kötelező.

Javasolt a szerződés módosítása, ha

  • a munkaszerződés kifejezetten a régi Mt. rendelkezésének alkalmazását írja elő pl.: a szabadságra az 1992. évi XXII: törvény 133 §-át kell alkalmazni
  • olyan rendelkezést tartalmaz a munkaszerződés, ahol az új Mt. szűkíti a törvénytől való eltérést a régi Mt.-hez képest
  • a munkaszerződés olyan jogintézményre utal, amelyet az új Mt. nem ismer (felmondási idő emelése)
  • az új Mt. kedvezőbb, de eltérést nem engedő szabályt tartalmaz a munkavállalóra nézve, mint a régi.

A munkáltató tájékoztatási és együttműködési kötelezettségéből adódóan mindenképpen javasolt továbbá, hogy minden munkavállaló számára hozzáférhető tájékoztatót tegyen közzé, amelyben az új Mt. munkaviszonyt és munkaszerződést érintő fontosabb rendelkezéseiről ad iránymutatást a munkavállalók számára. Mivel az új szabályok életbe lépése nem függ a munkavállaló hozzájárulásától, hiszen a változások a törvény erejénél fogva alkalmazandóak, azonban természetesen érintik őt, ezért úgy gondoljuk, hogy nem kerülhető el a tájékoztató közzététele a munkáltató részéről.

Vissza az oldal tetejére