Ugrás a publikus portálra
Gyakran ismételt kérdések
Kapcsolatfelvétel
Útmutató
Fogalomtár
Tájékoztató a közérdekű munka büntetés végrehajtásárólNyomtatás

JELENTKEZÉS:

Közérdekű munkára kell jelentkeznie annak a személynek, akinek

1.  a szabálysértési hatóság vagy a bíróság meghallgatás vagy tárgyalás során közérdekű munka büntetést szabott ki

 

2.  a szabálysértési hatóság vagy bíróság által kiszabott, de meg nem fizetett pénzbüntetése illetve helyszíni bírsága közérdekű munkára átváltható és a közérdekű munkát választja

 

3.  közigazgatási bírságát a hatóság végzésben közérdekű munkára változtatta át.

 

Büntető eljárásban kiszabott közérdekű munka esetén nem a munkaügyi kirendeltség az illetékes a közérdekű munka kijelölésében. Ebben az esetben az eljáró bíróság pártfogói felügyeletén kell jelentkezni.

 

Csak a 2012. április 15. után elkövetett szabálysértések esetében van lehetőség a munkaügyi kirendeltségen keresztül a közérdekű munka teljesítésére!

 

Nem vehet részt közérdekű munkában az a személy, aki:

 • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben meghatározott fogyatékos személy,
 • kórházi fekvőbeteg ellátásba részesülő személy
 • várandósság negyedik hónapját elérő nő
 • tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelő szülő
 • folyamatos ápolást, felügyeletet illetve kiszolgálást igénylő hozzátartozójáról egyedül gondoskodik.

 

Jelentkezési határidők:

 • A közérdekű munka végrehajtása érdekében az elkövető a közérdekű munka büntetést kiszabó határozat jogerőre emelkedését követő 3 munkanapon belül köteles a lakó-vagy tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés helye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségen jelentkezni.
 • A meg nem fizetett pénzbüntetés, illetve helyszíni bírság esetén legkésőbb a befizetésére rendelkezésre álló határidőt követő 3 munkanapon belül köteles jelentkezni a lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve ennek hiányában az elkövetés helye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségen.
 • Közérdekű munkává átváltoztatott közigazgatási bírság esetén az átváltoztatásról szóló végzés jogerőre emelkedését követő 3 munkanapon belül köteles jelentkezni a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségen.

 

További fontos tudnivalók:

 • A kiszabott közérdekű munka büntetés végrehajtása céljából az elkövető köteles a kijelölt foglalkoztatót felkeresni a kirendeltségen kiállított kijelölő lappal.
 • Az elkövető köteles legalább heti 1 napon, havonta legalább 24 órában, pihenőnapján vagy szabadidejében a közérdekű munkát teljesíteni. A közérdekű munka napi munkaideje legalább 4, de legfeljebb 8 óra, amelyért díjazás nem jár, biztosítotti jogviszony nem keletkezik.
 • Az eljárás alá vont személy köteles a számára kijelölt munkát elvégezni. Ha a munkakötelezettségének nem tesz eleget, a bíróság a közérdekű munka időtartamát, illetve annak hátralevő részét hat óránként számítva egy nap szabálysértési elzárásra változtatja át.
 • Amennyiben a kirendeltség a jelentkezés időpontjában nem tud közérdekű munkát biztosítani, úgy az elkövető köteles 30 naponként ismételten megjelenni a kirendeltségen. Amennyiben megfelelő közérdekű munkavégzésre nyílik lehetőség, erről értesítést kap a kirendeltségtől, amely értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül meg kell jelennie a kirendeltségen.
 • Meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság megváltása esetén, valamint a bíróság vagy szabálysértési hatóság által kiszabott közérdekű munka büntetés esetében köteles a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat költségét viselni.
 • A szabálysértési hatóság az elkövető kérelmére egy alkalommal, legfeljebb 2 hónap időtartamra halasztást engedélyezhet, ha az elkövető egészségi állapotában olyan változás következett be, amely a munka végrehajtását nem teszi lehetővé.
 • A szabálysértési hatóság indokolt esetben hivatalból vagy az elkövető kérelmére a közérdekű munkát az elkövető meghallgatása után évente legfeljebb 30 napra félbeszakíthatja. A megszakítás időtartama a közérdekű időtartamába nem számít bele.

 

A feladat ellátásához kapcsolódó e-mail cím: info@lab.hu

Vissza az oldal tetejére