Ugrás a publikus portálra
Gyakran ismételt kérdések
Kapcsolatfelvétel
Útmutató
Fogalomtár
Mi mennyi 2012-ben?Nyomtatás

1.  Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

Havi bér

Ft/hó

Heti bér

Ft/hét

Napi bér

Ft/nap

Órabér

Ft/óra

Minimálbér298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. § (1) bek.

93.000

21.400

4.280

535

Garantált bérminimum*298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. § (2) bek.

108.000

24.850

4.970

621

Közfoglalkoztatási bér170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§ (1) bek.

71.800

16.525

3.305

-

Garantált közfoglalkoztatási bér*170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2. § (1) bek

92.000

21.175

4.235

-

* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót (közfoglalkoztatottat) illeti meg

 

Köztisztviselők illetményalapja2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 132.§, 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 56. § (1) bek.

38.650,-Ft

 

Kormánytisztviselők illetményalapjaKttv. 132.§, Költségvetési tv. 56. § (2) bek.

38.650,-Ft

 

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapjaKöltségvetési tv. 57. § (1) bek. b) pontja - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §

20.000,- Ft

 

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat

Költségvetési tv. 58. § (1) – (2) bek.

2011. évi CLXII. tv. 169. § (2) bek. – 2011. évi CXIV. tv. 59. § (3) bek.

391.600,-Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíjKöltségvetési tv. 58. § (3) – (4) bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.

         3.000,-Ft/óra

A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal felnőttenkéntKöltségvetési tv. 59. § (1) bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2) bek.

      15.000,-Ft/hó

A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összegeKöltségvetési tv. 59. § (2) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek.

    135.000,-Ft/hó

 

2.  A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

 

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §

28.500,-Ft

Árvaellátás legkisebb összege  168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §

24.250,-Ft

Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára

168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

76.260,-Ft

Rehabilitációs ellátás minimális összege:minimálbér 30%-a

2011. évi CXCI. tv. 9. §

27.900,-Ft

Rokkantsági ellátás minimális összege:minimálbér 30%-a

2011. évi CXCI. tv. 12. §

27.900,-Ft

 

3.  Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás 

 

Ellátás összege

Álláskeresési járadék

(folyósítási idő maximum 90 nap) 1991. évi IV. tv. 26.§ (5) bek,. 27.§ (3) bek.

 

Munkaerőpiaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a:

                                      93.000,-Ft/hó

                                      3.100,-Ft/nap

Nyugdíj előtti álláskeresési segély

1991. évi IV. tv. 30.§ (2) bek.

minimálbér 40%-a:

37.200,-Ft       1.240,-Ft/nap

Keresetpótló juttatás1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek. alapján közfoglalkoztatási bér 60-100%-a között mérlegelési jogkörben állapítható meg

43.080,-Ft/hó – 71.800-,-Ft/hó

Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!

 

4.  Munkaadók által fizetendő közterhek 

Szociális hozzájárulási adó

2011. évi CLVI. tv. 453. §, 459.§

Adóalap 27%-a

Rehabilitációs hozzájárulás2011. évi CXCI. tv. 23. § (5) bek.

964.500,-Ft/év/fő

(kötelező foglakoztatási szintből hiányzó létszám alapján)

Szakképzési hozzájárulás

2011. évi CLV. tv. 4.§ (1)-(2) bek.

Szociális hozzájárulási adóalap 1,5%-a

 

5.  Munkavállalók által fizetendő közterhek 

Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési kötelezettsége

1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§ (2)-(3) bek.

Nyugdíjjárulék

10%

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék

Természetbeni egészségbiztosítási járulék

4%

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék

3%

Munkaerő-piaci járulék

1,5%

 

összesen

8,5%

mindösszesen

18,5%

A nyugdíjjárulék fizetés felső határának egy naptári napra jutó összege

Költségvetési tv. 55. § (1) bek. és a Tbj. 24. § (2) bek.

21.700,-Ft/nap

 

6.  Egészségügyi szolgáltatási járulék                                                         6.390,- Ft/hó (213,- Ft/nap)

 

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

 

7.   Adósávok, adókedvezmények 

Adósávok1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 8. §

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóalap 16 százaléka

Adóalap-kiegészítésSzja. tv. 29.§ (3) bek.

- évi 2 424 000 Ft alatt nem növeli az adóalap összegét az adóalap-kiegészítés, 

- a jövedelem évi 2 424 000 Ft fölötti része után 27%-os mértékkel kell az adóalap-kiegészítést megállapítani.

Adóalap kedvezménySzja. tv. 29/A-B.§

A bruttósított összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor –

- egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 62.500,- Ft-tal,

- legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 206.250,- Ft-tal csökkenthető.

Adójóváírás Szja. tv. 33. §

2012. január 1-től megszűnik

Kedvezményes adózású természetbeni juttatások

Szja. tv. 71. §

 

 

Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott juttatás értékének 1,19 szerese,) és 10% EHO

 

- a munkahelyi, üzemi étkeztetés max. 12.500 Ft/hó, és/vagy

- fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány max. 5.000 Ft/hó;

- Széchenyi Pihenő Kártya

  • szálláshely alszámlán maximum 225 000 Ft;
  • vendéglátás alszámlán maximum 150 000 Ft;
  • szabadidő alszámlán maximum 75 000 Ft.

Iskolakezdési támogatás:                                     27.900,- Ft/év

Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett

munkáltatói hozzájárulás                                     46.500,- Ft/hó

önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett  munkáltatói

munkáltatói hozzájárulás                                     27.900,- Ft/hó

 

Csekélyértékű ajándék: 3x9.300,- Ft. Évente három alkalommal adható, a juttatás értékének 1,19szerese után fizetett 16 % SZJA és 27 % EHO mellett.

Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő jövedelme

1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e.) pont 2. alpont, és Szja. tv. 23. §

 

                                                                                  600.000,-Ft

  


8.  Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások 

Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS)1997. évi LXXXIII. tv.

(Eb. tv.) 42. §

A naptári napi átlagkereset 70 %-a

Gyermekgondozási díj (GYED)

Eb. tv. 42/D. § (1) bek.

A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a: 130.200,-Ft

TáppénzEb. tv. 48. § (8) bek.

A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében)

A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén)

A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának 30-ad részét.

[2011. április 30. napját követően bekövetkező keresőképtelenség esetére vonatkozó rendelkezés a 2011. évi XXXI törvény 6. § (2) bek. alapján.]

 

2011. július 1. napjától a biztosítási jogviszony megszűnését követően táppénz nem jár!!!

(Megjegyzés: a passzív jogon járó táppénz jogintézménye 2011. július 1. napjával hatályon kívül helyezésre került, tehát e naptól táppénzben csak biztosítási jogviszonyban álló személy részesülhet, biztosítási jogviszonyának fennállása alatt, de, legfeljebb 1 év időtartamban.)

Családi pótlék  (CSP)

1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) bek.

 

Egy gyermekes család esetén                                                           12.200,-Ft/hó

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén                                      13.700,-Ft/hó

Kétgyermekes család esetén gyermekenként                                  13.300,-Ft/hó

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén

gyermekenként                                                                                14.800,-Ft/hó

Három, vagy több gyermeket nevelő család

esetén gyermekenként                                                                     16.000,-Ft/hó

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló

esetén gyermekenként                                                                     17.000,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

gyermeket nevelő család esetén gyermekenként                             23.300,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként                    25.900,-Ft/hó

Nagykorú fogyatékos esetén                                                            20.300,-Ft/hó

Intézményben elhelyezett gyermek esetén                                      14.800,-Ft/hó

Anyasági támogatásCst. 31. §

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:                                           64.125,-Ft

Ikergyermek esetén 300%-a:                                                             85.500,-Ft

A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozási segély (GYES)Cst. 26. § (1)-(2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                          28.500,-Ft/hó

2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,-Ft/hó), 3 Ikergyermek esetén 300%-a (85.500,-Ft/hó), 4 Ikergyermek esetén 400%-a (114.000,-Ft/hó), 5 ikergyermek esetén 500%-a (142.500,- Ft/hó),                                                         6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó)

A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Gyermeknevelési támogatás (GYET)Cst. 26. §(1)-(2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó

A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti(Cst. 23. §)

 

9.  Kis összegű követelés értékhatára                                                                               100.000,-Ft

     [Költségvetési tv. 68. § (2) bek.]

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdés alapján az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell. 

 

 

10.       Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher  

Egyszerűsített foglalkoztatási forma

A közteher mértéke (Ft/nap)

1.

mezőgazdasági idénymunka

500,- Ft 

2.

turisztikai idénymunka

500,- Ft

3.

alkalmi munka

1.000,- Ft 

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján.

 

Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér.

 

11.  Szociális ellátások 

Rendszeres szociális segély (RSZS) 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37.§ (1), (4) bek.

63/2006. (III.27.) Korm. rend. 17/B. § (2) bek.

Jogosult

Havi összege

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy

b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy

c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, vagy

d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt feltételeknek megfelel.

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér (71.800,-Ft) mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.

Maximum összege: 42.326,- Ft

Fht-ban részesülő családtag esetén, a rszs maximum összege 19.526,- Ft

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Szoc. tv. 35.§

Jogosult

Havi összege

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZS-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: 22.800,- Ft/hó

Időskorúak járadéka

Szoc. tv. 32/B § és 32/C §

Jogosult

Havi összege

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,

a)az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 22.800,-Ft/hó

 

 

az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át,

b)az öregségi nyugdíj minimum 95%-a:

27.075,-Ft/hó

 

az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.

c)az öregségi nyugdíj mimimum 130%-a:

37.050,-Ft/hó

 

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft.

Ápolási díj

Költségvetési tv. 59. § (8) bek. és Szoc. tv. 44. §

Jogosult

Havi összeg

Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló - súlyosan fogyatékos, vagy- tartósan beteg 18 év alatti

személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §)

 

A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 100 %-a: 29.500,-Ft

 

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 130 %-a: 38.350,-Ft

 

A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg legalább 80 %-a:

23.600,-Ft

 

  

12.       Bérgarancia támogatás maximuma                                                             1.013.000,-Ft

(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek., Hivatalos Értesítő  2011/13. szám, valamint Nemzetgazdasági Közlöny 2011/15. szám))

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.

Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak. A kétszeres összeg (7.§ (2) bek)                                                                                                                            405.200,-Ft

 

A feladat ellátásához kapcsolódó e-mail cím: info@lab.hu

 

 

Vissza az oldal tetejére